Behandlingen til disse spædbørn bygger på en metode, hvor man forsøger at efterligne de forhold barnet oplevede i "mors mave".

Det drejer sig om en svøbemetode og beroligende sanseøvelser (bestående af lyd og bevægelse) som er enkle og kan læres af alle og anvendes når barnet er uroligt eller trænger til at sove. Et spædbarn som er sløvt har ikke brug for at blive svøbt.

Ved denne svøbemetode kan spædbarnet bevæge sine ben.

Metoden står beskrevet i bogen: "Svøb dit barn" som kan købes i enhver boghandel eller hos undertegnede (se Bog, svøb og CD).

Metoden er introduceret til barselsgangen på Rigshospitalet i København, hvor forældrene undervises i denne teknik.

Spørgsmål til sundhedsplejersken på barselsgangen:

I er begyndt at bruge svøbemetoden og de beroligende sanseøvelser til spædbørn på afdelingen. Hvordan oplever du, at spædbørnene reagerer på det?
Vibeke: "Hvis de ikke er sultne eller har andre behov, der ikke er opfyldt, f.eks. at få en ren ble, så falder de prompte til ro og ligger enten stille og kigger eller falder i søvn. Det er som at slukke for en kontakt".

Hvilken betydning har det fået for afdelingen?
Vibeke: "Jeg oplever, at det har betydet, at der er mere ro, mindre barnegråd og en lettelse hos personalet over at kunne bibringe forældrene et "redskab", som hjælper, og som de kan tage med sig hjem. Forældrene reagerer med stor taknemmelighed, fordi det øger deres strategier for at mestre livet med det nye lille barn. Det hjælper dem også til bedre at kunne tolke barnets signaler. Hvis barnet fortsætter med at skrige, ved de, at det så kan handle om mere mad eller en bøvs på tværs eller lignende".

Oversygeplejersken på barselsgangen fortæller:

Pernille: "Det er sjældent, at man får et "redskab", hvor det virker med det samme. Det er enkelt og jeg har endnu ikke oplevet, at det ikke har virket. Jeg fortæller om det til alle."

Forældre til urolige spædbørn fortæller:

Far til urolige tvillinger:

"Efter at vi er begyndt at svøbe børnene er der blevet "ro i lejren". Det er rart for mig at have et redskab til at kunne trøste og berolige børnene."Mor til urolig dreng:

"Hvilken lettelse det er at kunne få sit barn til at falde til ro ved de enkle sanseøvelser."